Якою частиною мови є слово «ВСЕ»?

Самостійні частини мови

  • мають лексичне значення;
  • мають морфологічні ознаки (рід, число, особу та ін.);
  • є членами речення.

Самостійні частини мови в українській мові

Частина мовиЩо означає? ПитанняПриклади
Іменникпредметхто? що?стілець, кіт
Прикметникознаку предметаякий? чий?веселий, хлоп’ячий
Числівниккількість чи порядок предметів при лічбіскільки? котрий?шість, шостий
Займенникуказує на предмет, особу, ознаку, кількість, але не називає їххто? що? який? чий? скільки?він, ніщо, наш, такий, стільки
Дієсловодію або стан предметащо робити? що зробити?читати, прочитати
Прислівникознаку дії, її напрям, час тощояк? куди? коли?тихо, влітку, додому

Видео

Займенник

Займенник
Питання Вказує на Приклади
хто? що?який? чий?скільки? особу, предмет, ознаку, кількість,але не називає їх ми, себе, скільки, інший, жодний, казна-що, самий

Займенник"замінює" іменник, прикметник або числівник. До речі, ці чотири частини мови є іменними.

Складні випадки правопису займенників

Варто запам'ятати правопис деяких слів (часток із займенниками):

  1. Разом:
  • із аби-, де-, -сь:

хтось, абиде, дещо, абикуди.

2. Через дефіс:

  • із будь-, -небудь, казна-, бозна-, хтозна-:

хтозна-куди, будь-коли.

3. Окремо:

  • якщо між казна, бозна, хтозна, аби, де та займенником стоїть прийменник:

бозна до кого, казна з ким.

Дієприслівник -це додаткова дія

Дієприслівник – це особлива форма дієслова, що означає додаткову дію і відповідає на питання що робивши? що зробивши?

Дієприслівники творяться від неозначеної форми дієслова і мають ознаки прислівника.

Наприклад: лежати (дієслово ) – що роблячи? додаткова дія  (лежачи)

Сашко читав, лежачи на дивані. ( дієслово читав – головна дія, ставимо питання до слова лежачи (що роблячи? або як?яким способом?

Як і прислівник- це незмінна частина мови.

Частини мови: класифікація

Частини мови поділяються на дві великі групи: самостійні та службові. Окрема, особлива частина мови – вигук – не входить до жодної з цих груп.

Самостійні частини мови Службові частини мови Вигук

Усього частин мови десять. Самостійних найбільше – їх шість. Службових – три. Це:

Самостійні частини мови Службові частини мови Вигук
іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник прийменник, сполучник, частка

Службові частини мови

Щоб відрізнити службові частини мови від самостійних слід пам’ятати: службові частини мови не мають лексичного значення.

Отже, слід зрозуміти смислову вагу слова: чи має воно лексичне значення і тоді є самостійною частиною мови, чи виконуює роль службової частини мови.

як службова частина мови прийменник служить для  узгодженості при побудові підрядних сполучень слів у реченні

Наприклад:  прийменник у вимагає вживання слів у певному (місцевому) відмінку

і відповідних граматичних форм  слова (запис у зошиті)

Прийменники є й  похідні (поблизу, побіля, із-за, з-під)

Наприклад:  перебувати поблизу будівлі

Отже, щоб розпізнати прийменник у реченні, потрібно з’ясувати його роль у реченні.

Прийменники вживаються з іменними частинами мови ( тобто стоять біля іменників. прикметників, числівників, займенників).

Співзвучні з ними прислівники стоять біля дієслів:

     Поблизу (чого?)  школи є річка. (прийменник)

Річка була (де?) поблизу. (прислівник місця)

Сполучник  як службова частини мови

і, а, але. або, та – це сурядні сполучники,які служать для поєднання однорідних членів речення та частин складносурядного речення

1. дівчата та хлопці

2. Влітку тепло, а взимку холодно

що, щоб, якби, мов, як, тому що – це підрядні сполучники, які  служать для поєднання частин складнопідрядного речення

Ми працю любимо, що в творчість перейшла.

Сполучники як, мов, немов служать для творення порівняльних зворотів

Бо хто, як я, намучивсь на війні, тому життя підскочило в ціні.

або

Стара Полтава, як стара чаклунка.

Частка  як службова частина мови створює особливі відтінки значень

лише, навіть, майже – це модальні частки, вони надають реченню певних відтінків

                              Майже ніколи не брехав.

                             Навіть не знав правди.

                             Лише інколи згадував.

Теги

Adblock
detector